top of page

DUVI Sport  Winter Trophy by CTP

DUVI Sport Winter Trophy by CTP 2024 - KOMBIRACE

"Je nám cťou oznámiť, že v roku 2024 DUVI Sport Winter Trophy prichádza domov na Drozdovo. Veríme, že v spolupráci s CTP a BePlan finance vám prinesieme novú éru pretekania." - #PatrikSiegl

"We are honored to announce that the DUVI Sport Winter Trophy is coming home to Drozdovo in 2024. We believe that in cooperation with CTP and BePlan finance we will bring you a new era of racing." - #PatrikSiegl" - #PatrikSiegl

  • Otvorený závod, ktorý je súčasť pretekovej série OLL Stred.

  • Sme 90 minút od Bratislavy, 60 minút od Bánskej Bystrice – ľahká prístupnosť pre každého.

  • 7.1.2024 -  začnite závodnú sezónu skoro.

  • Ľahká prístupnosť pretekovej zjazdovky – veríme, že vytiahnete čo najviac blízkych aby vás prišli podporiť a vytvorili tú najlepšiu atmosféru. 
     

  • Open race, which is part of the OLL Central race series.

  • We are 90 minutes from Bratislava, 60 minutes from Banska Bystrica - easy accessibility for everyone.

  • 7.1.2024 - start your racing season early.

  • Easy accessibility of the race course - we hope you will pull as many loved ones as possible to come support you and create the best atmosphere.

Kde nás nájdete? / Where can You find us?
slovakia-royalty-free-vector-map-png-favpng-ehNM20S3gEQVpkTUBGFHZYRVC.png

SKI Centrum Drozdovo

(google maps): CHH3+J5 Nová Baňa

www.drozdovo.eu

Kde zaparkovať?

Where to park?

DROZDOVO

Drozdovo je kopcom, kde si zábavu na snehu užije každý. Máme tu vlek Tatrapoma H80 a dva vleky Tatrapoma F.  Naše tri zjazdovky s celkovou dĺžkou 2,5 kilometra ponúkajú terén, ktorý by mal vyhovieť naozaj každému. Tešíme sa na vašu návštevu. 

Drozdovo is a place, where everyone can have fun on the snow. We have a Tatrapoma H80 lift and two Tatrapoma F lifts.  Our three slopes with a total length of 2.5 kilometres offer terrain that should suit everyone. We look forward to your visit.

Časový harmonogram  / Time schedule

7.JANUÁR 2024 / 7TH OF JANUARY 2024

8:00 - Prezentácia pretekárov / Presentation of competitors                                                                                                           Penzión Drozdovo

8:30 - Porada trénerského personálu /  Meeting of coaching staff                                                                                                Penzión Drozdovo

9:00–9:45 - Rozjazdenie pretekárov / Warmup runs for competitors                                                                                  SKI Centrum Drozdovo

9:00–9:45 - Prehliadka trate / Race course recon                                                                                                                        SKI Centrum Drozdovo

10:00 - Štart prvého súťažiaceho / Start of first competitor                                                     SKI Centrum Drozdovo - vrchol / mountain top

45 min. po štarte posledného súťažiaceho - záverečný ceremoniál                                        SKI Centrum Drozdovo - budova DUVI Sport

45 min. after start, of the last competitor - closing ceremony                                                     SKI Centrum Drozdovo - DUVI Sport building 

Kategórie / Categories

Vo všetkých kategóriach budú oddelené závody chlapcov a dievčat.  /  In all categories there will be separate races for boys and girls.

SUPERBABY / (U8)

MLADŠIE PREDŽIACTVO / (U10)

STARŠIE PREDŽIACTVO / (U12)

MLADŠIE ŽIACTVO / (U14)

STARŠIE ŽIACTVO / (U16)

DROZDOVO OPEN 

Kde sa registrovať?  /  Where to register?

Prosíme Vás o registráciu prostredníctvom vyplnenia príslušnej tabuľky a jej následného zaslania na zpapanka@gmail.com

Please register by filling in the form down below and sending it to zpapanka@gmail.com

REGISTRATION FORM

Registračný formulár  /  Registration form
Štartovný poplatok je v hodnote 7,- EURO / The entry fee is 7,- EURO
Každý pretekár je povinný mať vlastný skipas - 16,- EURO  + 2,- EURO vrátna záloha
Each competitor is obliged to have his own ski pass - 16, - EURO +2,- EURO deposit
bottom of page