top of page
RACE Series
Šanca začať pretekať pre každé dieťa / Chance to start racing for every children

„Je nám cťou, že v spolupráci s ŠK Delfín Nitra Vám môžme priniesť našu oficiálnu sériu pretekov. ŠK Delfín predstavuje vyše 20 rokov skúseností v organizácii pretekov a my v DUVI Sport zase dokážeme ponúknuť nový pohľad.“ - #PatrikSiegl

"We are honored that in cooperation with ŠK Delfín Nitra we can bring you our official series of races. ŠK Delfín represents more than 20 years of experience in the organization of races and we at DUVI Sport are able to offer a new perspective." - #PatrikSiegl

 DUVI Sport Winter Trophy by CTP
"Otvárak" pretekárskej sezóny na Slovensku / Racing season opener in Slovakia
Prečo pretekať u nás? / Why to race with us?
 • Otvorený závod, ktorý je súčasť pretekovej série OLL Stred.

 • Sme 90 minút od Bratislavy, 60 minút od Bánskej Bystrice – ľahká prístupnosť pre každého.

 • 7.1.2024 -  začnite závodnú sezónu skoro.

 • Ľahká prístupnosť pretekovej zjazdovky – veríme, že vytiahnete čo najviac blízkych aby vás prišli podporiť a vytvorili tú najlepšiu atmosféru. 
   

 • Open race, which is part of the OLL Stred race series.

 • We are 90 minutes from Bratislava, 60 minutes from Banska Bystrica - easy accessibility for everyone.

 • 7.1.2024 - start your racing season early.

 • Easy accessibility of the race course - we hope you will pull as many loved ones as possible to come support you and create the best atmosphere.

DUVI SPORT 2024 wT.png
DUVISport hill black(2).png
Nitriansky detský akvatlon
Rýchly závod s dlhou tradíciou pod Nitrianskym hradom /  Fast race with a long tradition under the Nitra castle
Prečo pretekať u nás? / Why to race with us?
 • Tradičný závod po Nitrianskym hradom.

 • U nás ste v bezpečných vodách – plávanie v bazéne a uzavretá trať v parku zabezpečia 100% bezpečnosť.

 • 16.6.2024 -  víkend zábavy – strávte dva dni v Nitre a spojte si náš závod s Triatlonom Dvory nad Žitavou (15.6.2024).

 • Multišport pre každého – jednoduchá trať a prijateľné objemy sú skvelé na prvý multišportový závod.
   

 • Traditional race under Nitra Castle.

 • You are in safe waters with us - swimming in the pool and closed track in the park ensure 100% safety

 • 16.6.2024 - a weekend of fun - spend two days in Nitra and combine our race with the Dvory nad Zitavou Triathlon (15.6.2024)

 • Multisport for everyone - easy course and reasonable volumes are great for a first multisport race

bottom of page